>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - [email protected]  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

งานอำนวยการ

 

 

 

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

วิสัยทัศน์

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานสืบสวน

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

   พ.ต.ท.ณัฐญ์วสุภ์  แสงณิรัฒศัย   รอง ผกก.ป.สภ.งาว

 

ร.ต.อ.เทวราช  แก้วมา รอง  สว.อำนวยการ

 

ร.ต.ท.นิวัต   จันทร์ทิพย     จนท.ส่งกำลังบำรุง       

 

ด.ต.บรรจง   บุญเป็ง           จนท.ส่งกำลังบำรุง

 

ร.ต.ต.ศิริชัย   นรเดชานันท์            จนท.งานยุทธศาสตร์

ร.ต.ต.อรุณสวัสดิ์   ปันแกว่น         จนท.ธุรการกำลังพล

ด.ต.ไพบูลย์    ซาตะกุล              จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

ด.ต.นฤพนธ์  เมืองแก้ว              จนท.งานยุทธศาสตร์

จ.ส.ต.หญิง ลอองทิพย์  พลพานิช     จนท.ธุรการ

ด.ต.สมชาย   อินทิยศ

 

 ร.ต.ท.เทพารักษ์    เทพา                       จนท.การเงิน

 

 

 

 

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

  

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

 

Google

 

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter