>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - ngao2011@hotmail.com  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานสถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง

 

 

 

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม

วิสัยทัศน์

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานสืบสวน

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

คณะกรรมการ กต.ตร.สภ.งาว

1.  พ.ต.อ.กชพล        แก่นทรัพย์     ผกก.สภ.งาว

2.  พ.ต.ท.ตุลาณัฎฐ์     เคหะลูน      รอง ผกก.สส.สภ.งาว

3.  พ.ต.ท.อุทัย           คำแสน        รอง ผกก.ป.สภ.งาว

4.  พ.ต.ท.สมโพธิ์      สอิ้งแก้ว     สวป.สภ.งาว

5.  พ.ต.ท.กำธร           ปินตาปลูก       สว.สส.สภ.งาว

6.   พ.ต.ท.ทวีโชค             นนทรา               สว.อก.สภ.งาว(เลขาฯ)

7.  ด.ต.อรุณสวัสดิ์      ปันแกว่น        ผบ.หมู่ (ป)  สภ.งาว

8.  ส.ต.ต.สวิง             เดชาวัฒนากุล

9.  นายโกศล              ชุมพลวงศ์

10. นายณรงค์             เครือระยา

11. นายศุภชัย             ดอกพิกุล          ประธาน กต.ตร.

12. นายสนั่น               นันทะสี          

13. นพ.นเรศฤทธิ์         ขัดธะสีมา

14. นายสกล               ไหมสาสน์

 

ประชุม กต.ตร.สภ.งาว

15. นายบรรญัติ          นนทมาลย์

16. นายพิสิษฐ์           พูนรัตนชยานนท์

17. นายจตุพล            ธนู

18. นายเดชา             วัชระกุลโยธิน

19. นายชัยวัฒน์          เครือระยา

20. นายชาญ              เมล์ทาง

21. นายพีรวัฒน์          คำมูล

22. นายดนุพันธ์          ชุมแสน

23. น.ส.ฉัตรฤดี           อินทะพันธ์

24. ด.ต.ศิริชัย             นรเดชานันท์      (ผู้ช่วย เลขาฯ)

25. จ.ส.ต.นฤพนธ์       เมืองแก้ว           (ผู้ช่วย เลขา)ฯ

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

  

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

 

Google

 

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter