>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - [email protected]  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

 

 

 

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม

วณริสัยทัศน์

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

 พ.ต.ท.ถนอม   นาทิเลศ รอง ผกก.ป.สภ.งาว

ชุดปราบปรามยาเสพติด

 

  ร.ต.ท.อำนวย  ใจแก้ว

 

ร.ต.ท.ณฐพิรุฬห์  ยาไทยสงค์

 

 ร.ต.ท.สมเกียรติ  ขยัก

ร.ต.ท.นิวัติ  นนทมาลย์

 

ด.ต.บรรจง  บุญเป็ง

 

ร.ต.ท.ครองศักดิ์  นนทมาลย์

 

 ด.ต.สมบูรณ์  ทนานนท์

 

 ด.ต.เจริญ  วังผา

 

 ด.ต.

 

 

 

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

  

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

 

Google

 

ด.

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter