>    

***ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็ปไซต์ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง Welcome  to  ngao  police station.  WWW.ngao.lampang.police.go.th. ,E-mail - [email protected]  โทร./Tel.  054 - 261249 , 054 - 261254  โทรสาร./Fax. 054 - 261567***

ติดต่อราชการไม่ได้รับความสะดวกหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม โปรดติดต่อ พ.ต.อ.์ชูวิทย์  กองแก้ว โทร 081-9604480,พ.ต.ท.ณัฐญ์วสุภ์  แสงณิรัฒศัย  รอง ผกก.ปฯ โทร 061-5477447 หรือ พ.ต.ท.มนตรี  แก้วสุริยะ รอง ผกก.(สอบสวน) โทร 087-8446588

 

 หน้าหลัก

 พันธกิจ

คดีที่น่าสนใจในรอบเดือน

วิสัยทัศน์

พันธะสัญญา

กต.ตร.  

ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

งานอำนวยการ

งานป้องกันปราบปราม

ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด

งานสอบสวน  

งานสืบสวน

งานจราจร  

 คำแนะนำติดต่อ สภ.งาว

การจัดองค์ความรู้ของ สภ.งาว

คู่มือประชาชน

 ร้องทุกข์ - ร้องเรียน

 E-Cop    

   ด้วยสถานีตำรวจภูธรงาว  จังหวัดลำปาง ได้จัดทำโครงการ “ตำรวจงาวปันน้ำใจช่วยภัยหนาวชาวงาว” เพื่อช่วยบรรเทาให้ประชาขนในพื้นที่  ที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่มห่ม  โดยมุ่งเน้นไปที่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส 

ครอบครัวยากจนและขาดแคลนผ้าห่มกันหนาวเป็นอันดับแรก  ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1  เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่  ที่ได้รับความเดือนร้อนจากสถานการณ์์ภัยหนาว

2  เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่ประชาชนต้องจัดซื้อเครื่องนุ่งห่มกันหนาว

3  เพื่อต้องการให้สุขภาพ อนามัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ    

4  เพื่อเป็นการสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

           จึงขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจ  ร่วมบริจาคสิ่งของหรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาขนที่ประสบภัยหนาวและขาดแคลนเครื่องนุ่มห่ม  สถานีตำรวจภูธรงาว  จังหวัดลำปาง ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนโครงการ “ตำรวจงาวปันน้ำใจช่วยภัยหนาวชาวงาว”  เพื่อพี่น้องที่ประสบภัยหนาวขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

   

 

พ.ต.อ.ชูวิทย์   กองแก้ว

ผกก.สภ.งาว

สมุดโทรศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 

 

ภูธรจังหวัดเชียงราย
ภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ภูธรจังหวัดพะเยา
ภูธรจังหวัดลำพูน
ภูธรจังหวัดลำปาง
ภูธรจังหวัดแพร่
ภูธรจังหวัดน่าน

วันที่ 12 ส.ค. 59 พ.ต.อ.ชูวิทย์ กองแก้ว ผกก.สภ.งาว พร้อมข้าราชการตำรวจ สภ.งาว ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาค 2559 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษ

   

สภ.เมืองลำปาง

สภ.บ้านเเอื้อม

สภ.ทุ่งฝาย

สภ.บ้านเสด็จ

สภ.เกาะคา

สภ.แม่ทะ

สภ.สบปราบ

สภ.ห้างฉัตร

สภ.เมืองยาว

สภ.เถิน

สภ.เวียงมอก

สภ.แม่พริก

สภ.งาว

สภ.แจ้ห่ม

สภ.วังเหนือ

สภ.ร่องเคาะ

สภ.เสริมงาม

สภ.แม่เมาะ

สภ.เมืองปาน

สภ.แจ้ซ้อน

      

 

 

ตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยวและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ngaotravel.com/

ตำรวจภูธร ภาค 1
ตำรวจภูธร ภาค 2
ตำรวจภูธร ภาค 3
ตำรวจภูธร ภาค 4
ตำรวจภูธร ภาค 5
ตำรวจภูธร ภาค 6
ตำรวจภูธร ภาค 7
ตำรวจภูธร ภาค 8
ตำรวจภูธร ภาค 9

รวมภาพกิจกรรมสถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง

 

สะพานโยง

 

อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

ศาลเจ้าพ่อประตูผา

วัดพระธาตุม่อนทรายนอน

หมู่บ้านบ่อสี่เหลี่ยม

ชาวเขาบ่อสี่เหลี่ยม

น้ำตกแม่แก้

 

 

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล  ผกก.สภ.งาว จว.ลำปาง พ.ต.ท.ถนอม นาทิเลศ รองผกก.(ป) สภ.งาว จว.ลำปาง,พ.ต.ท.สงกรานต์ ธิป้อ สวป.สภ.งาวฯ,ร.ต.อ.ประวิทย์ งานดี รอง สวป.สภ.งาวฯ,ร.ต.ท.วิชา ชมพูศรี รอง สวป.สภ.งาวฯ พร้อมด้วย ร.ต.ท.ธนพล  ปราบปราม ,ร.ต.ท.พิภพ เปลี่ยนเพ็ง,ร.ต.ท.บำรุง แจ่มผล,ร.ต.ท.วินัย ทิพย์ศิริ,ร.ต.ต.ศักดา อินใจ,ด.ต.พงษ์พันธ์  คำพลอย,ด.ต.อุไร  ดวงศรี,ด.ต.วิเชียร จับดี และด.ต.อภิเดช วงศ์สูง  ได้ร่วมกันจับกุม

๑. นายวสันต์  เดชอุดมวงศ์ษา  อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๐๗ หมู่ ๑๒  ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย      จว.เชียงใหม่ ๒.นายอนุชิต คำหมู่ อายุ ๓๖ ปี

บ้านเลขที่ ๑๘๖ หมู่ ๕ ต.งิ้วลาย อ.ตะพานหิน จว.พิจิตร ๓.นายณัฐวุฒิ ขำทับทิม อายุ ๒๘ ปี บ้านเลขที่ ๔๙/๑ หมู่ ๑ ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์  พร้อมด้วยของกลาง   เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า)  ชนิดเม็ดสีส้มปนสีเขียว ลักษณะกลมแบน ด้านหนึ่งเรียบ อีกด้านหนึ่ง มีอักษร

ดับเบิ้ลยู วาย ประทับอยู่ ห่อหุ้มด้วยพลาสติกสีดำพันทับด้วยกระดาษสา จำนวน ๑๕ แพ็ก ๆ ละ ๒ มัด และอีก ๒ มัด รวมเป็น ๓๓ มัดๆ  ละ   ๑๐ ถุงๆ ละ ๒๐๐ เม็ด (ประทับตราสีแดงตัวอักษร ๙๙๙ )  รวมยาบ้าประมาณ  ๖๖,๐๐๐ เม็ด (หกหมื่นหกพันเม็ด) ตรวจพบในช่องเก็บของใต้เบาะแค๊ปหลังด้านซ้ายจำนวน ๓ แพ็ก พบซุกซ่อนในฝาประตูแค๊ป(แค๊ปเปิดได้)ด้านขวา จำนวน ๖ แพ็ก กับอีก ๑ มัด พบซุกซ่อนในฝาประตูแค๊ป(แค๊ปเปิดได้)ด้านซ้าย จำนวน ๖ แพ็ก กับอีก  ๒ มัด รวมยาบ้าทั้งหมด ๓๓ มัด ประมาณ  ๖๖,๐๐๐ เม็ด (หกหมื่นหกพันเม็ด)

เหตุเกิดที่ จุดตรวจยาเสพติดนาแก บนถนนพหลโยธิน สายงาว-พะเยา ขาล่อง หมู่ที่     ตำบลนาแก   อำเภองาว   จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2558 เวลาประมาณ 21.30 น.

 

 
แผนที่ที่ตั้ง สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง 

 

   แถลงข่าวการจับกุมยาบ้า 60000 เม็ด

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 58 พ.ต.อ.สังเวียน อินตากูล ผกก.สภ.งาว, นายสมเกียรติ  ตันตระกูล นายอำเภองาว ร่วมแถลงข่าวการจับกุม นายบวร  วิกูลรัตนบุญเลิศ นายอนันต์  หรือ แบงค์ เล่าเอ๋อ   โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมาย”

 

 

 

  

 

  

การตรวจการฝึกประจำปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจสอบรถหาย

สถิติคดีจราจร

สถิติคดีอาญา 5 กลุ่ม

  

ถามมาตอบไป

 

Google

 

 

เยี่ยมชมลำดับที่่        Free Web Counter