หากแม้นว่า ตัวข้าฯ เลือกเกิดได้         ก่อนชีพวาย จะน้อมจิต อธิษฐาน

ยอมเป็นทาส ตามติดพระ ภูมิบาล        ขอก้มกราบ รองพระบาท ทุกชาติไป

ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอกสังเวียน  อินตากูล ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรงาว จังหวัดลำปาง

พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด